ΙΚΤΕΟ Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε. Αρχική
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
Τηλέφωνο για ραντεβού: 25310 81010

23.04.2012

Ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο του 2012

Δείτε ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο για να αποφύγετε τα μεγάλα πρόστιμα και τα τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου
περισσότερα »Χρήσιμες πληροφορίες

Συχνότητα ελέγχου - Προθεσμίες

Συχνότητα ελέγχου δικύκλων

Ο αρχικός έλεγχος για τις καινούργιες μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, διενεργείται σε τέσσερα 4 χρόνια, και το αργότερο 7 ημέρες μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Επισήμανση: Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τα δίκυκλα θα προσέλθουν σε πρώτη φάση σύμφωνα με πρόγραμμα πρόσκλησης μοτοσικλετών.

Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια, με περιθώριο το πολύ 7 ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι ό έλεγχος που διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά τον αρχικό έλεγχο. Ολες οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια, και το αργότερο 7 ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των εκπαιδευτικών δικύκλων ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε 1 χρόνο.


Συχνότητα ελέγχου - Προθεσμίες Επιβατικών - Φορτηγών έως 3,5t

Όλα τα οχήματα υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Μη συμμόρφωση, επισύρει επιβολή υψηλών προστίμων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλά και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο αρχικός έλεγχος για τα καινούργια E.I.X. ,επιβατικά δημόσιας χρήσης, ασθενοφόρα, εκπαιδευτικά, φορτηγά και αγροτικά με μικτό βάρος μικρότερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε τέσσερα 4 χρόνια, και το αργότερο 7 ημέρες μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας του Υ.Μ.Ε.

Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια, με περιθώριο το πολύ 7 ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι ό έλεγχος που διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά τον αρχικό έλεγχο. Ολα τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης όπως και τα φορτηγά  με μικτό βάρος μικρότερο των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια, και το αργότερο 7 ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των εκπαιδευτικών οχημάτων αλλά και των Ταξί, που ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε 1 χρόνο.

Εμπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος

Ένας έλεγχος ή επανέλεγχος είναι εμπρόθεσμος όταν το όχημα προσκομίζεται έως και 7 ημέρες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Από 7 εώς και 14 ημέρες πλέον της  ημερομηνίας αυτής, το όχημα θεωρείται ημι-εκπρόθεσμο και χρεώνεται με ένα ειδικό τέλος (πρόστιμο) σε μορφή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος

Από 14 και  περισσότερες ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, ο έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος και χρεώνεται με ένα ειδικό τέλος (πρόστιμο) σε μορφή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.