ΙΚΤΕΟ Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε. Αρχική
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
Τηλέφωνο για ραντεβού: 25310 81010

23.04.2012

Ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο του 2012

Δείτε ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο για να αποφύγετε τα μεγάλα πρόστιμα και τα τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου
περισσότερα »Χρήσιμες πληροφορίες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Δικύκλων

  • ¶δεια κυκλοφορίας του δικύκλου

  • Σε περίπτωση επανελέγχου το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή ¶δεια Οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα για έλεγχο

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης και αντίγραφο της ξένης αδείας ή πιστοποιητικό Ο.Δ.Δ.Υ, στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί
  • Έντυπος κατάλογος του εργοστάσιου κατασκευής (εγχειρίδιο χρήσης - owners manual) σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά Επιβατικών - Φορτηγών έως 3.5t

  • ¶δεια κυκλοφορίας του οχήματος

  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον το όχημα έχει επανελεγχτεί) και παρατάσεις εφόσον έχουν δοθεί

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή ¶δεια Οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα για έλεγχο

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης και αντίγραφο της ξένης αδείας, στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί