ΙΚΤΕΟ Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε. Αρχική
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
Τηλέφωνο για ραντεβού: 25310 81010

23.04.2012

Ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο του 2012

Δείτε ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο για να αποφύγετε τα μεγάλα πρόστιμα και τα τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου
περισσότερα »Τεχνικός Έλεγχος

Σημεία ελέγχου


Σημεία ελέγχου Δικύκλων - Επιβατικών - Φορτηγών

Σημεία ελέγχου Δικύκλων


Έλεγχος καυσαερίων

Για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που κυκλοφορούν και μάλιστα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να ελέγχουν εξαμηνιαίως ή ετησίως τα οχήματά τους και να τα εφοδιάζουν με τη γνωστή σε όλους μας Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.
 • Στα δίκυκλα πραγματοποιείται μέτρηση του μονοξείδιου του άνθρακα (CO) στα ρελαντί για τις μοτοσικλέτες που έχουν άδεια από το 01.07.1999 και έπειτα.


  Έλεγχος φώτων

  Πρώτα ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του δικύκλου, καθώς και η λειτουργία των αντίστοιχων διακοπτών για τον χειρισμό τους.
  Ακολούθως με το φωτόμετρο ελέγχεται η ορθή σκόπευση των φώτων διασταύρωσης και πορείας, καθώς και η επάρκεια της εκπεμπόμενης φωτεινής δέσμης.

  Επίσης ελέγχονται τα φώτα θέσης, πέδησης (στοπ), φλάς, πινακίδας κ.λ.π. ως την ύπαρξη, στερέωση και λειτουργία τους.

  Έλεγχος στάθμης θορύβου

  Ελέγχετε ο εκπεμπόμενος θόρυβος σε όλες τις κατηγορίες δικύκλων.

  Οπτικοί έλεγχοι

  • Έλεγχος αριθμών πλαισίου, κινητήρα.
  • Έλεγχος αριθμού πινακίδας κυκλοφορίας, στερέωση, προβλεπόμενη θέση κλπ.
  • Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης, τιμόνι, χειρολαβές πιρούνια, αναδιπλούμενο στήριγμα φτερά κ.λ.π.
  • Έλεγχος αξόνων, τροχών, ελαστικών και ανάρτησης
  • Έλεγχος στοιχείων πλαισίου : στερέωση, φθορές, οξειδώσεις
  • Έλεγχος ανεμοθώρακα και καθρεφτών
  • Έλεγχος κινητήρα για διαρροές και στήριξη
  • Έλεγχος συστήματος καυσίμου για διαρροές
  • Έλεγχος κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνσησης
  • Έλεγχος εξάτμισης


  Έλεγχος φρένων

  Ελέγχεται η μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναπτύξουν τα φρένα του δίκυκλου. Αυτή η δύναμη πρέπει να είναι ικανή έτσι ώστε να ακινητοποιείται το δίκυκλο εγκαίρως, όταν αυτό απαιτηθεί.

  Επίσης ελέγχονται τα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης όπως μανέτες – πεντάλ, δίσκοι – ταμπούρα, τακάκια – επενδύσεις ταμπούρων, δαγκάνες, αντλία φρένων και σωληνώσεις ως προς την κατάσταση τους, για τυχόν φθορές, διαρροές κλπ.
  Σημεία ελέγχου Επιβατικών - Φορτηγών έως 3.5t


  Αναγνώριση ταυτότητας οχήματος
  Επισκευές και αντικαταστάσεις
  Ειδικές νομοθετικές απαιτήσεις
  Σύστημα πέδησης
  Σύστημα διεύθυνσης
  Πλαίσιο - Υπερκατασκευή - Αμάξωμα
  Θάλαμος - Εξαρτήματα
  ¶ξονες - Τροχοί - Ελαστικά - Ανάρτηση
  Φώτα - Αντανακλαστήρες
  Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
  Εξοπλισμός - Σήμανση οχημάτων
  Ορατότητα
  Κινητήρας - Σύστημα μετάδοσης κίνησης
  Τροφοδοσία - Εξάτμηση
  Ρύπανση περιβάλλοντος
  Οχήματα μεταφοράς επιβατών δημόσιας χρήσης

  Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης

  Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς. Σκοπός της ύπαρξης της ανάρτησης είναι να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, να εξασφαλίζει συνεχή επαφή των τροχών με το δρόμο και ευστάθεια κατά την πορεία και να περιορίζει τις καταπονήσεις των διαφόρων μερών του αυτοκινήτου από τους κραδασμούς μέσω της απόσβεσης των ταλαντώσεων από τις ανωμαλίες του εδάφους.

  Ένα σύστημα ανάρτησης σε καλή κατάσταση έχει σημαντικά οφέλη για τον οδηγό, τους επιβάτες, αλλά και για το ίδιο το αυτοκίνητο. Προσφέρει ασφάλεια και ευστάθεια κατά την πορεία μεταδίδοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του οδοστρώματος στον οδηγό και επιτρέποντας την εύκολη και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης στις στροφές. Απορροφά σε μεγάλο βαθμό τις ανωμαλίες του δρόμου με αποτέλεσμα την άνετη μετακίνηση των επιβατών, την ασφαλή μεταφορά του επιθυμητού φορτίου, αλλά και την προστασία του αμαξώματος από τις έντονες καταπονήσεις. Για τους λόγους αυτούς, η ασφάλεια και η άνεση κατά την οδήγηση οποιουδήποτε αυτοκινήτου απαιτεί τον περιοδικό έλεγχο της κατάστασης του συστήματος ανάρτησης κάθε τροχού.

  Τα βασικότερα στοιχεία της ανάρτησης είναι τα ελατήρια και ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων (αμορτισέρ). Τα ελατήρια είναι ο ελαστικός σύνδεσμος μεταξύ αμαξώματος και τροχών και ταλαντώνονται σε κάθε ανωμαλία του εδάφους, ενώ ο αποσβεστήρας χρησιμεύει για την απόσβεση αυτών των ταλαντώσεων.
  Ο έλεγχος που διενεργείται αξιολογεί συνολικά το σύστημα της ανάρτησης κάθε τροχού ξεχωριστά. Η μέτρηση γίνεται κατά τη διάρκεια μιας ελεύθερης ταλάντωσης του κάθε τροχού, η οποία προέρχεται από τις ταλαντευόμενες ειδικές πλάκες του αναρτησόμετρου, και συνίσταται στον υπολογισμό της ελάχιστης πρόσφυσης του τροχού πάνω στην πλάκα σε ποσοστό %.

  Τα μεγέθη που εξετάζονται είναι τα εξής:

  • Πρόσφυση κάθε τροχού. Η πρόσφυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 21%, ώστε το αυτοκίνητο να κινείται με ασφάλεια.
  • Μονόπλευρη πρόσφυση στον ίδιο άξονα. Η πρόσφυση των τροχών στον ίδιο άξονα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 30% ανάγοντας τη διαφορά στη μετρούμενη τιμή της μεγαλύτερης πρόσφυσης.


  Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

  Ο έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του τεχνικού ελέγχου, καθώς τα φρένα του οχήματος που οδηγούμε είναι το υποσύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του και να το ακινητοποιήσουμε. Η σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης ελέγχεται με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μετρώντας τα παρακάτω μεγέθη:

  1. Μέγιστη δύναμη πέδησης. Είναι η μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναπτύξουν τα φρένα του οχήματος μας. Αυτή η δύναμη για να είναι ικανή να ακινητοποιήσει το όχημα μας πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 75% του συνολικού βάρους του οχήματος.
  2. Μονόπλευρη πέδηση. Προκειμένου το όχημα μας να διατηρεί την ευθύγραμμη και την επιθυμητή πορεία του, πρέπει οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στον αριστερό και δεξιό τροχό του κάθε άξονα να μη διαφέρουν περισσότερο από 30%.
  3. Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης. Η φθορά που προκαλείται στο σύστημα της πέδησης ενός οχήματος με την καθημερινή του χρήση δεν είναι ομοιόμορφη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά την επενέργεια του πεντάλ του φρένου η δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε τροχό να μην είναι σταθερή αλλά να έχει διακυμάνσεις. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο διακύμανσης της δύναμης σε κάθε ένα τροχό ξεχωριστά είναι 20%.

  Η άριστη κατάσταση του συστήματος πέδησης του οχήματος μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Πέρα από τη δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ανάγκης και την ομαλή επιβράδυνση χωρίς να παρεκκλίνουμε από την πορείας μας. Εξασφαλίζεται η ομαλή συμπεριφορά του οχήματος κατά την επιβράδυνση σε στροφές και σε υψηλές ταχύτητες.

  Έλεγχος Φώτων

  Ο έλεγχος φώτων που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τομείς. Ο πρώτος αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος. Γίνεται οπτικά από τον ελεγκτή, ο οποίος διαδοχικά ελέγχει την ορθή λειτουργία, τον σωστό χρωματισμό, και την ένταση των φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, δεικτών κατεύθυνσης, πέδησης, ομίχλης, αλάρμ και φώτα πινακίδας. Παράλληλα ελέγχεται και η απρόσκοπτη λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω.

  Οι εναπομείναντες δυο τομείς ελέγχονται με την χρήση ενός οργάνου μέτρησης που καλείται φωτόμετρο.

  Ο δεύτερος τομέας ελέγχου αφορά στην ορθή σκόπευση των φώτων διασταύρωσης και πορείας. Πιο συγκεκριμένα μέσω του φωτομέτρου μετράται η απόκλιση της εκπεμπόμενης από το όχημα φωτεινής δέσμης, κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε σχέση με την κλίση που αναγράφει στα φανάρια ο κατασκευαστής. Επιπλέον μετράται η οριζόντια απόκλιση του φαναριού κατά τον οριζόντιο άξονα, δηλαδή κατά πόσο το φανάρι είναι στραμμένο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

  Ο τρίτος και τελευταίος τομέας αφορά στην μέτρηση της έντασης των φώτων διασταύρωσης και πορείας. Μέσω του φωτομέτρου μετράται η φωτεινή ένταση της εκπεμπόμενης δέσμης, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια.

  Ο έλεγχος των φώτων ενός οχήματος αποτελεί ένα τομέα κεφαλαιώδους σημασίας για την ασφαλή μετακίνηση μας. Η ορθή λειτουργία όλων των φωτιστικών στοιχείων του οχήματος εξασφαλίζει την έγκαιρη προειδοποίηση των υπολοίπων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή της πορείας μας, ή για απότομη επιβράδυνση μας. Επιπλέον κατά τη διάρκεια νυχτερινής οδήγησης τα φώτα μας καθορίζουν την θέση του οχήματος μας στο οδόστρωμα, ενώ έχοντας ορθή σκόπευση εξασφαλίζουν το βέλτιστο οπτικό πεδίο για μας, χωρίς να παρενοχλούν τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα.

  Έλεγχος Καυσαερίων

  Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τόσο σοβαρό που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί και μάλιστα υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να ελέγχει εξαμηνιαίως ή ετησίως το όχημα του και να φέρει σε αυτό την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Επίσης έχει εξουσιοδοτήσει φορείς όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα Κ.Τ.Ε.Ο. να ελέγχουν τα οχήματα σε ότι αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους.

  Οι κυριότεροι ρυπαντές που προκύπτουν από την καύση των υγρών καυσίμων των οχημάτων και ελέγχονται από τα Κ.Τ.Ε.Ο. είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες (HC) στα βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα και η αιθάλη (κάπνα) στα πετρελαιοκίνητα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη βοήθεια του αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα-υγραεριοκίνητα οχήματα και του αιθαλόμετρου για τα πετρελαιοκίνητα.

  Ο αναλυτής καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τους υδρογονάνθρακες (HC), και το λόγο λ που δεν αποτελεί ρυπαντή, αλλά είναι μια ένδειξη της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και του καταλύτη του αυτοκίνητου μας. Το αιθαλόμετρο μετρά την ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια και είναι υπεύθυνη για το σκουρόχρωμο καπνό που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

  Κατά τη διαδικασία της μέτρησης των καυσαερίων ενός οχήματος ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας όπως επίσης και ο καταλύτης, αν πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η εξάτμιση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές. Στα βενζινοκίνητα οχήματα ο νομοθέτης προβλέπει δύο μετρήσεις, μία στις 2500rpm και μία στο ρελαντί, ενώ στα πετρελαιοκίνητα πέντε διαδοχικές μετρήσεις στο όριο των στροφών του κινητήρα.

  Οπτικοί Έλεγχοι

  Οι οπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των διαφόρων μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου. Διενεργούνται με παρατήρηση, μόνο από εκπαιδευμένους ελεγκτές δίχως τη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:

  • Έλεγχος ταυτότητας αυτοκινήτου: Αριθμοί πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας
  • Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων: Στερέωση, φθορές, οξειδώσεις
  • Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών
  • Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων: Κατάσταση, ορατότητα και καταλληλότητα
  • Έλεγχος φωτιστικών στοιχείων: Κατάσταση και στερέωση
  • Έλεγχος καθρεφτών: Κατάσταση, στερέωση και ορατότητα
  • Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού: Καταλληλότητα, διαστάσεις, κατάσταση, στερέωση
  • Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου για διαρροές
  • Έλεγχος κινητήρα: Στήριξη, διαρροές
  • Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης: Αντλία φρένων, σερβομηχανισμός και υδραυλικό σύστημα
  • Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης: Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις
  • Έλεγχος καμπίνας: Ζώνες ασφαλείας, τιμόνι, ταχύμετρο, καθίσματα, κόρνα, αλεξήλια
  • Έλεγχος ποδόπληκτρου πέδησης, πατιναρίσματος συμπλέκτη, επαναφοράς τιμονιού, ενδεικτικής λυχνία ABS, λειτουργίας καστάνιας πέδης στάθμευσης
  • Έλεγχος ύπαρξης πυροσβεστήρα, τριγώνου και φαρμακείου

  Οι παραπάνω έλεγχοι διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου, καθώς και τη συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις. •